Quảng cáo
 • Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 49 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện rõ số liệu đó.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 50 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào kiến thức đã học, cho biết vì sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm và là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 50 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu bảng 36.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ tròn để thể hiện rõ tỉ trọng các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 50 tập bản đồ Địa lí 9, Giải thích vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9

  Hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng. Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là

  Xem lời giải