Quảng cáo
 • Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Địa lí 9, Quan sát Lược đồ Dân cư Việt Nam năm 1999 và kết hợp với hình 3.1 trong SGK, em hãy: - Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư. - Giải thích vì sao có những nơi đông dân và thưa dân.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Em hãy nêu nhận xét về mật độ dân số của nước ta.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài