Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 3 tập bản đồ Địa lí 9, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng. Nước ta có:

 • pic

  Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 3 tập bản đồ Địa lí 9, Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng nhất. Dân tộc Việt phân bố chủ yếu ở:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 3 tập bản đồ Địa lí 9, Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Hãy trình bày một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em?

Gửi bài Gửi bài