Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 9, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng. Hoạt động nội thương tập trung ít nhất ở:

 • pic

  Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Địa lí 9, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng. Hoạt động nội thương phát triển nhất ở:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 4 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 21 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các di sản thế giới: Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Di tích Mĩ Sơn, Phố cổ Hội An vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây:

 • pic

  Bài 3 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 21 tập bản đồ Địa lí 9, Hãy xếp các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sau đây vào những nhóm hàng tương ứng ở bảng bên.

Gửi bài Gửi bài