Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 44 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK, em hãy: - Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu đó.

 • pic

  Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 9 - Bài 32

  Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Địa lí 9 bài 32, Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài