Quảng cáo
 • Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Địa lí 9, Quan sát kĩ hình 9 ở trang 29 và kết hợp với kiến thức đã học, em hãy: - Trình bày tình hình phát triển và phân bố các ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng. - Hoàn thành bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 29 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào lược đồ trên kết hợp vốn hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo