Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 36 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung và quan sát hình 26.1 trong SGK, kết hợp với lược đồ hình 13 trang 37 em hãy: - Kẻ vạch vào lược đồ các bãi tôm (vạch chéo), các bãi cá (vạch ngang).

 • pic

  Bài 2 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 36 tập bản đồ Địa lí 9, Quan sát hình 13 trang 37, kết hợp với nội dung SGK, em hãy: Hoàn thành bảng sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài