Quảng cáo
 • Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 27 tập bản đồ Địa lí 9, Em hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; tên các đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, em hãy: - Hoàn thành bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm phân bố tài nguyên đất và khoáng sản.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo