Giải bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 1 trang 27 tập bản đồ Địa lí 9, Em hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; tên các đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; tên các đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng xác định vị trí trên lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, em hãy: - Hoàn thành bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm phân bố tài nguyên đất và khoáng sản.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close