Quảng cáo
 • Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 39 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào lược đồ các hình 10, 11, 12, 13 (ở các bài trước) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam: - Điền tên các cảng biển, các cơ sở sản xuất muối lên lược đồ.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 9

  Căn cứ vào bảng số liệu bảng 27.1 trang 100 trong SGK, em hãy: So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo