Quảng cáo
 • Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 39 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào lược đồ các hình 10, 11, 12, 13 (ở các bài trước) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam: - Điền tên các cảng biển, các cơ sở sản xuất muối lên lược đồ.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Địa lí 9, Căn cứ vào bảng số liệu bảng 27.1 trang 100 trong SGK, em hãy: - So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài