Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 23 tập bản đồ Địa lí 9, Điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng tiếp giáp với vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

 • pic

  Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào lược đồ trên, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để đánh giá điều kiện tự nhiên của vùng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 24 tập bản đồ Địa lí 9, Trình bày những thuận lợi và khó khăn về dân cư, xã hội đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Gửi bài Gửi bài