Giải bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào lược đồ trên, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để đánh giá điều kiện tự nhiên của vùng.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ trên, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để đánh giá điều kiện tự nhiên của vùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài