Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 42 tập bản đồ Địa lí 9, Căn cứ vào bảng số liệu thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy hoàn thành các câu dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 42 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu trong bảng thống kê “Bảng 30.1” trang 112 trong SGK, em hãy so sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở hai vùng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 42 tập bản đồ Địa lí 9, Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê hoặc chè.

Gửi bài Gửi bài