Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 12 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu bảng 8.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt qua hai năm 1990 và năm 2002.

 • pic

  Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 12 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào lược đồ hình 8.2, bảng 8.3 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy điền nội dung tích hợp vào bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 12 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao các vùng trồng lúa tập trung chủ yếu ở các đồng bằng.

 • pic

  Bài 4 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 13 tập bản đồ Địa lí 9, Giải thích vì sao lợn và gia cầm được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng.

 • pic

  Bài 5 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 13 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng 8.4 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2002.

Gửi bài Gửi bài