Quảng cáo
 • Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK, Atlat địa lí Việt Nam và đối chiếu với lược đồ dưới đây, em hãy điền tên các vùng tiếp giáp với Đông Nam Bộ:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 43 tập bản đồ Địa lí 9, Ở vùng Đông Nam Bộ có nguồn tài nguyên khoáng sản nào đang được khai thác nhiều nhất cả nước. Kể tên một số mỏ khoáng sản mà em biết.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 43 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp nội dung thích hợp vào chỗ chấm của (…) sơ đồ sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 44 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và số liệu của bảng 31.2, em hãy cho biết: - Về tỉ lệ dân thành thị của vùng, giải thích vì sao tỉ lệ dân thành thị của vùng Đông Nam Bộ gần gấp đôi tỉ lệ dân thành thị trung bình của cả nước.

  Xem lời giải