Quảng cáo
 • Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 32 tập bản đồ Địa lí 9, Quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ kết hợp với nội dung SGK, em hãy: - Điền tên các vùng tiếp giáp với vùng Bắc Trung Bộ, tên các tỉnh trong vùng lên chỗ chấm (…) trên lược đồ.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 33 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào kiến thức đã học, em hãy kể tên một số loại thiên tai và ảnh hưởng của chúng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 33 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy trình bày những đặc điểm về phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

  Xem lời giải