Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 40 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào hình 28.1 trong SGK, em hãy: - Điền tên các nước, các vùng tiếp giáp với vùng Tây Nguyên.

 • pic

  Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 40 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào hình 15 và nội dung trong SGK, em hãy trình bày các tài nguyên thiên nhiên chủ yếu của vùng và phân tích những thuận lợi của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đó đối với sự phát triển của các ngành kinh tế.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 40 tập bản đồ Địa lí 9, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng để thấy rõ đặc điểm dân cư ở vùng Tây Nguyên.

Gửi bài Gửi bài