Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 4 tập bản đồ Địa lí 9, Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng. Tính đến năm 2009, dân số nước ta là:

 • pic

  Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 4 tập bản đồ Địa lí 9, Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...): Nước ta có dân số đứng thứ …… ở Đông Nam Á và thứ …… trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước ……

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Địa lí 9, Trình bày tình hình gia tăng dân số của nước ta. Giải thích vì sao tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh?

 • pic

  Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Địa lí 9, Trình bày hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh ở nước ta.

 • pic

  Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 4 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng 2.2 trong SGK, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính ở nước ta.

Gửi bài Gửi bài