Quảng cáo
 • Bài 1 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 51 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính và điền tiếp vào chỗ chấm (…) để thấy rõ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, tôm nuôi của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2002.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 9

  Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 51 tập bản đồ Địa lí 9, Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long.

  Xem lời giải