Quảng cáo
 • Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 16 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy hoàn chỉnh sơ đồ các yếu tố đầu vào của phát triển và phân bố công nghiệp.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 16 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy hoàn chỉnh sơ đồ các yếu tố đầu ra của phát triển và phân bố công nghiệp.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 16 tập bản đồ Địa lí 9, Em hãy hoàn chỉnh đoạn viết sau đây: Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, ở đây phân bố một số loại khoáng sản với trữ lượng lớn như: ………………… Điều này đã tạo nên thế mạnh nổi bật của vùng là: …………………

  Xem lời giải