Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 11 tập bản đồ Địa lí 9, Hãy ghép đôi các thông tin ở cột bên trái với các thông tin ở hai cột bên phải thể hiện mối quan hệ giữa tài nguyên đất và sự phát triển nông nghiệp.

 • pic

  Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 11 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền vào sơ đồ sau những kiến thức về tài nguyên khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 11 tập bản đồ Địa lí 9, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng. Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp của nước ta:

 • pic

  Bài 4 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 11 tập bản đồ Địa lí 9, Một số chính sách động viên nông dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp.

Gửi bài Gửi bài