Quảng cáo
 • Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 9

  Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền vào chỗ chấm (…) ở lược đồ sau tên các mỏ than, dầu mỏ, dầu khí tự nhiên đang được khai thác.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 17 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2002 dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ hình tròn để thể hiện rõ cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 18 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu của hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước.

  Xem lời giải