Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 22 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu 16.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002.

 • pic

  Bài 2 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 22 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ kết hợp với nội dung SGK, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài