Quảng cáo
 • Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 30 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng 22.1 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng Đồng bằng sông Hồng.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 31 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào biểu đồ đã vẽ được ở trang trước và kiến thức đã học, em hãy: - Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc sản xuất lương thực ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài