Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9 - Bài 14

  Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Địa lí 9 bài 14, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng. Đường số 6 là đường:

 • pic

  Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9 - Bài 14

  Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 9 bài 14, Hãy đánh dấu × vào các ô trống ý em cho là đúng: Trong các vùng kinh tế - xã hội của nước ta, những vùng nào có đủ các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 20 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết tại sao nói mạng Internet quốc gia là kết cấu hạ tầng kĩ thuật tối quan trọng để phát triển và hội nhập.

 • pic

  Bài 4 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 20 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế vào chỗ chấm (…) của lược đồ hình 5 trang 21.

Gửi bài Gửi bài