Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu của biểu đồ hình 13.1 trong SGK, em hãy tính và điền vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng.

 • pic

  Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 19 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu các hoạt động dịch vụ có ở hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của nước ta.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 19 tập bản đồ Địa lí 9, Tại sao các hoạt động dịch vụ lại phát triển ở các thành phố lớn.

Gửi bài Gửi bài