Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 7 tập bản đồ Địa lí 9, Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...): Nước ta có nguồn lao động ………… và ………… Người lao động Việt Nam có nhiều ………… trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp;

 • pic

  Bài 2 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 7 tập bản đồ Địa lí 9, Nối ý ở ô bên trái với ý ở ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn chỉnh:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 7 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào hình 4.2 trong SGK, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

 • pic

  Bài 4 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 7 tập bản đồ Địa lí 9, Nêu một số thành tự về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước ta.

Gửi bài Gửi bài