Quảng cáo
 • Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 9

  Quan sát kĩ hai tháp dân số dưới đây: - Em hãy hoàn thành bảng sau: - Nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Địa lí 9, Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Cần có những biện pháp gì để khắc phục các khó khăn này?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo