Giải bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Địa lí 9, Quan sát kĩ hai tháp dân số dưới đây: - Em hãy hoàn thành bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát kĩ hai tháp dân số dưới đây:

- Em hãy hoàn thành bảng sau:

- Nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác tháp dân số.

Lời giải chi tiết

- Hoàn thành bảng

- Nhận xét: Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi ở nước ta có sự thay đổi.

+ Nhóm tuổi 0 – 14 giảm, từ 39% năm 1989 xuống còn 33, 5% năm 1999 (giảm 5, 5%), do thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

+ Nhóm tuổi 15 – 59 tăng, từ 53,8% năm 1989 lên 58,4% năm 1999 (tăng 4,6%) , do hậu quả của sự bùng nổ dân số ở giai đoạn trước đó.

+ Nhóm tuổi trên 60 tăng, từ 7,2% năm 1989 lên 8,1% năm 1999 (tăng 0,9%) , do chất lượng cuộc sống được cải thiện; những tiến bộ của ngành y tế ...

+ Tỉ lệ dân số phụ thuộc: do kết quả của sự thay đổi dân số theo nhóm tuổi nên tỉ lệ dân số phụ thuộc cũng giảm 4,6%.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Địa lí 9, Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Cần có những biện pháp gì để khắc phục các khó khăn này?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài