Quảng cáo
 • Bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 47 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu 34.1 trong SGK, em hãy: Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 47 tập bản đồ Địa lí 9, Em hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng: Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 47 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ cần ứng dụng kĩ thuật cao.

  Xem lời giải