Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 25 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào hình 6 ở trang 23, hình 7 ở trang 24 và kết hợp với hình 17.1, 18.1 trong SGK, em hãy: - Hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 26 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào hình 18.1 trong SGK, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa khai thác và sử dụng than.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài