Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 54 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 55 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào kiến thức đã học, em hãy rút ra các nhận xét: - Sản xuất dầu mỏ của nước ta tập trung chủ yếu vào hoạt động nào.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 55 tập bản đồ Địa lí 9, Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì.

Gửi bài Gửi bài