Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 45 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu 33.1 trong SGK, em hãy: - Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2002.

 • pic

  Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy: - Nêu tên các mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu cả nước của vùng Đông Nam Bộ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 46 tập bản đồ Địa lí 9, Vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để thu hút đầu tư nước ngoài.

 • pic

  Bài 4 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 46 tập bản đồ Địa lí 9, Em hãy kể tên 3 tỉnh, thành phố ở Đông Nam Bộ có đóng góp lớn nhất trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

 • pic

  Bài 5 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 46 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu ở bảng 33.2 trong SGK, em hãy: Vẽ biểu đồ thể hiện một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam so với cả nước năm 2002 (cả nước = 100%).

Gửi bài Gửi bài