Bài 2 trang 45 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 45 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được Ftoàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tỷ lệ phân li đời con => Xác định quy luật tương tác

Quy ước gen

Viết sơ đồ lai

Lời giải chi tiết

Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F là xấp xỉ 9: 7 vì thế đây là kiểu tương tác bổ sung, F1 có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen, P thuần chủng

Kiểu tương tác có đặc điểm: khi trong kiểu gen có 2 alen trội thì cho 1 kiểu hình còn có 1 hoặc không có alen trội nào cho 1 kiểu hình

Quy ước gen : A-B-: Hoa đỏ;

                     A-bb/aaB- /aabb: hoa trắng

Ta có P: AABB × aabb ⟶ F1: AaBb; F1 × F1 : AaBb × AaBb ↔ (3A-:1aa)(3B-:1bb)

F2 : 9A - B - :3A - bb:3aaB - :1aabb

Sơ đồ lai:

P:         AABB × aabb

F1               AaBb

F1 × F1: AaBb × AaBb

F2: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài