Giải bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 2 trang 33 tập bản đồ Địa lí 9, Quan sát lược đồ Vùng kinh tế Bắc Trung Bộ (hình 11) kết hợp với nội dung SGK em hãy: - Trình bày một số ngành công nghiệp chính của vùng (nơi khai thác, nơi sản xuất).

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ Vùng kinh tế Bắc Trung Bộ (hình 11) kết hợp với nội dung SGK em hãy:

- Trình bày một số ngành công nghiệp chính của vùng (nơi khai thác, nơi sản xuất).

- Kể tên một số trung tâm công nghiệp và các ngành công nghiệp chính trong các trung tâm đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Một số ngành công nghiệp chính của vùng:

+ Cơ khí: Thanh Hóa, Vinh, Huế.

+ Khai thác sét và cao lanh ở Thanh Hóa.

+ Chế biến lâm sản: Nghệ An, Hà Tĩnh.

+ Công nghiệp thực phẩm: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế.

+ Vật liệu xây dựng: Thanh Hóa, Quảng Bình.

- Một số trung tâm công nghiệp:

+ Thanh Hóa: Cơ khí, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.

+ Vinh: Cơ khí, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm.

+ Huế: Cơ khí, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 34 tập bản đồ Địa lí 9, Quan sát lược đồ Kinh tế vùng Bắc Bộ trang 87 trong SGK và lược đồ dưới đây, em hãy: - Điền tên các cửa khẩu Nậm Cắn, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo vào chỗ chấm (…) ở lược đồ dưới đây.

  • Giải bài 1 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào nội dung SGK em hãy đánh dấu × vào ô trống những ý em cho là đúng: Để phát triển nông nghiệp của vùng cần phải:

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close