Bài 2 trang 212 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 212 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Giải thích sơ đồ (hình 47.1) bằng cách điền các từ thích hợp vào bên cạnh các mũi tên:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Lời giải chi tiết

- Đột biến phát sinh tạo nguồn biến dị sơ cấp để rồi qua sinh sản hữu tính tạo ra rất nhiều biến dị tổ hợp mang các kiểu gen khác nhau ở đời sau. Các kiểu gen trong những môi trường cụ thể sẽ cho ra những kiểu hình khác nhau.

- Các cá thể với các kiểu hình khác nhau chịu sự tác động của CLTN, dẫn đến hoặc là sống sót được (những cá thể có kiểu hình thích nghi) hoặc không sống sót hay khả năng sinh sản kém (những cá thể có kiểu hình không thích nghi).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài