Bài 2 trang 143 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 143 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất

Lời giải chi tiết

Dựa vào các biến đổi địa chất (kiến tạo vỏ Trái Đất, trôi dạt lục địa...), sinh vật (sự xuất hiện và diệt vong của sinh vật) mà người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài