Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 82 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Lời giải chi tiết

Có thể dùng phương pháp gây đột biến bằng tia phóng xạ. Ví dụ, xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi sau đó gieo hạt lên thành cây và cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. Sau đó chọn lọc ra các cây có khả năng kháng bệnh. Những cây có khả năng kháng bệnh cho lai với nhau hoặc cho tự thụ phẩn để tạo ra các dòng thuần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài