Bài 1 trang 58 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 58 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm mức phản ứng của kiểu gen

Lời giải chi tiết

Cùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài