Bài 1 trang 73 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 73 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quần thể ngẫu phối là quần thể có sự kết đôi, sinh sản, lựa chọn bạn tình hoàn toàn ngẫu nhiên giữa các cá thể.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối:

- Giao phối ngẫu nhiên, không có chọn lọc

- Tạo nên một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể làm nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

- Cấu trúc di truyền ở trạng thái cân bằng thì tần số alen và thành phần kiểu gen không đổi qua các thể hệ (trong điều kiện không có sự tác động của nhân tố tiến hóa)

Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối tuân theo công thức định luật Hacdi – Vanbec : p2AA + 2pqAa + q2aa = 1

Như vậy, một đặc điểm qua trọng của quần thể ngẫu phối là duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài