Bài 1 trang 212 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 212 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Tiến hóa nhỏ là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm tiến hóa nhỏ

Lời giải chi tiết

Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể). Quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.

Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc nào xuất hiện sự cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc thì loài mới xuất hiện. Như vậy, quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hoá và quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi loài mới xuất hiện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài