Yêu cầu viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)

Yêu cầu khi khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)

Quảng cáo

1. Yêu cầu khi khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)

- Nêu được vấn đề, làm rõ thực chất của vấn đề

- Trình bày rõ ràng ý kiến phản đối của người viết về một quan niệm, cách hiểu khác

- Đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để chứng tỏ ý kiến phản đối là hoàn toàn có cơ sở

2. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo
close