Yêu cầu viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)

Yêu cầu khi khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)

Quảng cáo

1. Yêu cầu khi khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)

- Nêu được vấn đề, làm rõ thực chất của vấn đề

- Trình bày rõ ràng ý kiến phản đối của người viết về một quan niệm, cách hiểu khác

- Đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để chứng tỏ ý kiến phản đối là hoàn toàn có cơ sở

2. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close