Khái niệm thành ngữ

Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy

Quảng cáo

1. Thành ngữ là gì?

Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm từ, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ: Mẹ tròn con vuông, Chân cứng đá mềm,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close