Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối

Dấu gạch ngang và dấu gạch nối cùng được viết theo chiều ngang nhưng dấu gạch ngang là dấu câu còn dấu gạch nối thì không.

Quảng cáo

Phân biệt Dấu gạch ngang với Dấu gạch nối

 

Dấu gạch ngang

Dấu gạch nối

Điểm giống

Cùng được viết theo chiều ngang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm khác

Là dấu câu của tiếng Việt.

Không phải là dấu câu.

Được dùng để:      

- Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu;

- Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê;

- Nối các từ nằm trong một liên danh.

Chỉ được dùng để nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng.

Dấu gạch ngang dài hơn dấu gạch nối

Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang

Ví dụ: Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa, cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối – thứ âm thanh đơn điệu triền miên ấy ru ngủ thính giác, càng làm mòn mỏi và làm đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con người trước cái quang cảnh chỉ lặng lẽ một màu xanh đơn điệu.

(Đoàn Giỏi)

Ví dụ: Nhà thám hiểm Hao-ớt Lim-be trưởng đoàn thám hiểm Hội địa lí Hoàng gia Anh sau khi thăm động Phong Nha về đã phát biểu: Với kinh nghiệm của mười sáu năm thám hiểm hang động ở tổ chức nghiên cứu hang động mạnh nhất của Hoàng gia Anh, tôi khẳng định Phong Nha là hang động dài nhất và đẹp nhất thế giới.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close