Khái niệm quy tắc, luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động

Quy tắc, luật lệ là các quy định, chuẩn mực hoặc các công thức, kết luận tổng quát buộc mọi người phải tuân theo trong một trò chơi, hoạt động chung hoặc trong một công việc nào đó.

Quảng cáo

1. Khái niệm quy tắc, luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động

Quy tắc, luật lệ là các quy định, chuẩn mực hoặc các công thức, kết luận tổng quát buộc mọi người phải tuân theo trong một trò chơi, hoạt động chung hoặc trong một công việc nào đó.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ: Giải thích quy tắc, luật lệ trong hoạt động Lễ hội đua thuyền; Giải thích quy tắc, luật lệ trong trò chơi Rung chuông vàng; Giải thích quy tắc, luật lệ trong trò chơi đua thuyền trên cạn…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close