Khái niệm trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống

Trước ý kiến về một vấn đề đời sống được bàn luận (liên quan đến chủ đề Trải nghiệm để trưởng thành), người nghe có thể tán thành hay phản bác

Quảng cáo

1. Khái niệm trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống

Trước ý kiến về một vấn đề đời sống được bàn luận (liên quan đến chủ đề Trải nghiệm để trưởng thành), người nghe có thể tán thành hay phản bác. Thói quen trao đổi như thế là rất cần thiết. Được tán thành, người nói sẽ thấy tự tin hơn vì những điều mình trình bày có sức thuyết phục. Gặp sự phản bác, người nói cần kiểm tra lại ý kiến của mình, biết điều chỉnh nếu thấy chưa đúng và biết cách bảo vệ nếu thấy xác đáng.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ: Suy nghĩ của em về bệnh lười biếng của một số học sinh ngày nay; Ý kiến của em về thói ăn chơi đua đòi của lớp trẻ; Vượt lên số phận; Bệnh nói dối…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close