Khái niệm trạng ngữ

Trạng ngữ là thành phần phụ của câu thường bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính và xác định thời gian, địa điểm, nguyên nhân,… của sự việc được chỉ định trong câu

Quảng cáo

1. Khái niệm Trạng ngữ

Trạng ngữ là thành phần phụ của câu thường bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính và xác định thời gian, địa điểm, nguyên nhân,… của sự việc được chỉ định trong câu. Các thành phần phụ trong câu cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nhấn mạnh ý chính của câu.

2. Ví dụ minh họa

Năm ngoái, nhà em có nuôi một con gà trống. Đến nay, chú gà trống của em ra dáng một chú gà trống choai.”

Các trạng ngữ trong câu trên là: “Năm ngoái”, “Đến nay”

  • Phân loại trạng ngữ

    Có 6 loại trạng ngữ: chỉ cách thức, chỉ phương tiện, chỉ nơi chốn, chỉ nguyên nhân, chỉ mục đích, chỉ thời gian.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close