Khái niệm trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm là chia sẻ, trao đổi về những suy nghĩ, ý kiến của mình về một vấn đề nào đó trong xã hội

Quảng cáo

1. Khái niệm trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm là chia sẻ, trao đổi về những suy nghĩ, ý kiến của mình về một vấn đề nào đó trong xã hội (có thể là vấn đề tích cực hoặc tiêu cực)

2. Ví dụ minh họa

Hiện nay có rất nhiều vấn đề đáng để chúng ta quan tâm như: ô nhiễm môi trường, nói tục chửi thề và một trong số đó không thể không kể đến bạo lực học đường…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close