Khái niệ̣m thơ bốn chữ

Thơ bốn chữ là thể thơ mà mỗi câu thơ có 4 tiếng, với nhịp phổ biến là nhịp 2/2, thường có cả vần lưng và vần chân xen kẽ, gieo vần liền hoặc vần cách.

Quảng cáo

1. Khái niệm thơ bốn chữ

Thơ bốn chữ hay còn gọi là thơ tứ ngôn, đây được xem là loại thơ đơn giản nhất trong các thể thơ bởi luật bằng trắc chỉ được áp dụng cho chữ thứ 2 và thứ 4 trong câu thơ.

Nói cách khác, thể thơ bốn chữ là thể thơ mà mỗi câu thơ có 4 tiếng, với nhịp phổ biến là nhịp 2/2, thường có cả vần lưng và vần chân xen kẽ, gieo vần liền hoặc vần cách.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Mùa xuân đi rồi

Nhiều hoa vắng mặt

Như chị hoa đào

Ra đi trước nhất

Các chị thược dược

Hoa cúc hoa hồng

Thảy đều lần lượt

Theo bước mùa xuân

Chỉ còn hàng cây

Đung đưa theo gió

Ví dụ 2:

Lưng mẹ còng rồi

Cau thì vẫn thẳng

Cau – ngọn xanh rờn

Mẹ – đầu bạc trắng

 

Cau ngày càng cao

Mẹ ngày một thấp

Cau gần với giời

Mẹ thì gần đất

 

Ngày con còn bé

Cau mẹ bổ tư

Giờ cau bổ tám

Mẹ còn ngại to!

Một miếng cau khô

Khô gầy như mẹ

Con nâng trên tay

Không cầm được lệ

 

Ngẩng hỏi giời vậy

- Sao mẹ ta già?

Không một lời đáp

Mây bay về xa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close