Các loại số từ

Số từ có hai loại: số từ chỉ số lượng và số từ chỉ thứ tự.

Quảng cáo

1. Các loại Số từ

Số từ có thể chia làm hai loại: số từ chỉ số lượngsố từ chỉ thứ tự.

- Số từ chỉ số lượng thường đứng trước danh từ bao gồm số từ xác định, như: một, hai, ba và số từ ước chừng, như: vài, dăm, mươi.

Cần phân biệt số từ với danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng. Các từ như: đôi, cặp, tá, chục,… là những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng. Chúng không phải là số từ vì có thể đứng sau số từ và trực tiếp kết hợp với danh từ chỉ sự vật.

- Số từ chỉ thứ tự thường đứng sau danh từ để nói rõ về thứ tự. Tuy nhiên, có trường hợp số từ chỉ số lượng nhưng vẫn đứng sau danh từ.

2. Ví dụ minh họa

- Ví dụ về số từ chỉ số lượng: ba tá bút chì; năm cặp bánh chưng.

- Ví dụ về số từ chỉ thứ tự: đi hàng ba; ba mâm sáu.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close